MB Bank - Bài viết mới nhất

Thẻ visa quốc tế MB Bank là gì ? Cách kích hoạt, mở tài khoản, biểu phí, lãi suất Visa MBBank mới 2022 Thẻ visa quốc tế MB Bank là gì ? Cách kích hoạt, mở tài khoản, biểu phí, lãi suất Visa MBBank mới 2022 Phí thường niên được quy định theo từng hạng thẻ: hạng Chuẩn (Classic) là 300.000đ, Hạng Vàng (Gold) là 500.000 đ và hạng Bạch Kim (Platinum) là 1.000.000đ, Phí phát hành thẻ ban đầu cũng được phân chia theo hạng thẻ tương ứng với thẻ Chuẩn, Vàng và Bạch Kim là các mức 300.000đ, 400.000đ và 500.000đ