Citibank

Tổng đài Citibank là số bao nhiêu ? Hotline Citibank hỗ trợ 24/24 mới nhất 2022 Tổng đài Citibank là số bao nhiêu ? Hotline Citibank hỗ trợ 24/24 mới nhất 2022 Ngân hàng Citibank đã xây dựng trung tâm chăm sóc khách hàng nhằm giúp đỡ hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề trực tiếp qua tổng đài